WRZESIEŃ- ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA

Aktualności
WRZESIEŃ jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer’s Month™)
Po raz piąty we wrześniu 2016 r. organizacje alzheimerowskie na całym świecie będą obchodzić Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (wcześniej zwracaliśmy uwagę mediów i obywateli przed wszystkim  na dzień 21 września). ADI zachęca organizacje na całym świecie, aby wykorzystywały ten miesiąc jako okazję do organizowania kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie społecznej świadomości i do walki przeciwko stygmatyzacji chorych.
 
Hasłem tegorocznego Światowego Miesiąca  Choroby Alzheimera, podobnie jak w zeszłym roku, jest „Pamiętaj o mnie”.
ADI apeluje do  członków i sympatyków organizacji alzheimerowskich, aby aangażowali się w obchody: dzielili się własnymi wspomnieniami lub wspominali swoich bliskich. Mogą to zrobić korzystając z  #RememberMe #WAM2016. 
To, co od lat starają się robić w swoich kampaniach organizacje alzheimerowskie dociera do coraz większej liczby ludzi na całym świecie, ale stygmatyzacja i dezinformacja lub brak wiedzy i świadomości społecznej wśród ciągle jeszcze sporej grupy obywateli jest nadal poważnym problemem. Wiele osób nie wie, czym jest choroba, jakie potrzeby mają chorzy i ich opiekunowie.
 W Polsce brak jest nadal systemu opieki nad osobami żyjącymi z chorobą Alzheimera lub innym rodzajem otępienia, mimo że przygotowaliśmy założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego, podążając za przykładem innych krajów, którym się to udało i w których takie Plany/ Programy/ Strategia zostały wdrożone i dobrze funkcjonują.
 Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 500 tysięcy takich osób, często bez rozpoznania choroby, często bez wiedzy najbliższej rodziny, bez wsparcia lekarzy, najbliższego otoczenia. Choroba nie powinna być wyrokiem. Można z nią żyć, pod warunkiem, że inni rozumieją, na czym polega i jak mogliby pomóc radzić sobie z problemami, które stwarza dla chorego i jego bliskich.

Organizacje alzheimerowskie w rożny sposób obchodzą ten dzień: organizują konferencje prasowe,  zapraszają dziennikarzy do swoich siedzib, udzielają wywiadów w prasie , telewizji, radiu; organizują spotkania z władzami lokalnymi, debaty; wywieszają plakaty; zapraszają członków na pikniki, koncerty; organizują specjalne punkty informacyjne; otwierają drzwi do swoich stowarzyszeń, rozdają ulotki. Niektóre organizują marsze i pikiety.
Najważniejsze, żeby nawiązać kontakt  ze społeczeństwem  przez lokalne media, aby uświadamiać, edukować lokalne społeczności, że chorzy są wśród nas i że zasługują na jak najlepsze życie . Nie można o nich zapominać. Stąd hasło: „pamiętaj o mnie”, skierowane do wszystkich, do polityków, decydentów, do opiekunów rodzinnych i zawodowych, do lekarzy, sąsiadów, przyjaciół. Choroba Alzheimera nadal jest uważana w Polsce za wstydliwą. Mówi się o niej o wiele mniej niż w innych krajach. Skorzystajmy więc z okazji we wrześniu: zwróćmy uwagę na  ludzi, którzy zmagają się ze skutkami choroby: pogarszającą się pamięcią, stopniową utratą prostych (wydawałoby się ) umiejętności, z izolacją, marginalizacją i brakiem dostępu do różnorodnych form opieki. 

 
Otępienie (demencja): fakty
 
Otępienie (demencja) to termin używany do opisu różnych zaburzeń mózgu, które mają wpływ na pamięć, myślenie , zachowanie i emocje.
Wśród wczesnych objawów otępienie (demencji) pojawiają się utrata pamięci, trudności w wykonywaniu wcześniej znanych czynności, problemy językowe oraz zmiany osobowości 
Nie ma obecnie leku, który pomógłby wyleczyć chorobę, ale na świecie dostępne są najróżniejsze formy wsparcia dla chorych i ich opiekunów. W Polsce taką rolę odgrywają w szczególności organizacje alzheimerowskie, które potrafią także wskazać na źródła pomocy, rozwiązania, z których chorzy i ich rodziny mogą korzystać. 
Otępienie (demencja) nie zna granic społecznych, ekonomicznych lub etnicznych – chorują ludzie na całym świecie, bez względu na kraj, w którym żyją, na ich pochodzenie, status społeczny i ekonomiczny. 
Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienie (demencji). Inne przyczyny to : otępienie naczyniowe, otępienie z ciiałami Lewy'ego oraz otępienie czołowo-skroniowe.
Szacuje się, ze obecnie na świecie ponad 46 milionów osób żyje z otępieniem (demencją). Do roku 2050 liczba ta się zwiększy będzie wynosić 131 milionów. 
Na świecie co 3 sekundy kolejna osoba zapada na otępienie (demencję).
Koszty otępienia na świecie szasowane są na 818 miliardów dolarów. W rezultacie, gdyby opiekę nad chorymi z otępieniem porównać z gospodarką jakiegoś kraju, to takim kraj stanowiłby 18-tą  w skali świata gospodarkę. Gdyby koszty opieki porównać z przedsiębiorstwem, byłoby  ono najbogatsze e na świecie, z rocznym dochodem przekraczającym firmę Apple (742 miliardy dolarów) i Google ( 368 miliardów dolarów amerykańskich)
Otępienie (demencja) to choroba często ukrywana, o której się głośno nie mówi, albo lekceważona wtedy, kiedy osoba, z nią żyjąca oraz jej opiekunowie najbardziej potrzebują wsparcia rodziny, grup przyjaciół lub społeczności, w której mieszkają.
Społeczna stygmatyzacja wynika z braku wiedzy na temat otępienia (demencji) i może mieć liczne konsekwencje w perspektywie dłuższej i krótszej, na przykład:
Dehumanizacja osoby żyjącej z otępieniem 
Konflikty w rodzinie i wśród przyjaciół
Brak odpowiedniej opieki nad chorymi i ich opiekunami 
Słaby dostęp do diagnostyki
Opóźnienia w rozpoznawaniu przyczyny choroby i w udzielaniu pomocy
Stygmatyzacja osób z otępienie jest problemem na całym świecie i jasne jest, że im mniej będziemy mówić o tej chorobie, tym stygmatyzacją bezie większa.
Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera jest okazją, aby dowiedzieć się więcej i wnieść własny wkład w zmniejszanie  stygmatyzacji  jak i w poprawie życia chorych i ich rodzin w swoim środowisku lokalnym.