World Alzheimer’s Month 2017 „Remember Me”

Aktualności
www.worldalzmonth.org

ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA 2017
„PAMIETAJ O MNIE”
WCZESNA DIAGNOZA TO GWARANCJA, ŻE MOGĘ ŻYC LEPIEJ PRZEZ DLUŻSZY CZAS

W tym roku,  już po raz szósty,   wrzesień  obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera.  Naszym głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej i zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych.

To właśnie we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie organizują różnorodne wydarzenia edukacyjne i informacyjne, marsze pamięci (memory walks), kampanie medialne i zbiórki funduszy na swą działalność. I choć takie kampanie zazwyczaj odnoszą sukces, bo wpływają na  zwiększenie świadomości  o chorobie, to nadal stygmatyzacja, brak dostępu do wiarygodnej informacji, brak usług wspierających chorych i ich bliskich stanowią problem globalny.
 
Światowy Dzień Choroby Alzheimera (21 września) po raz pierwszy  obchodziliśmy w 1994 r. w 10 rocznicę istnienia międzynarodowej organizacji  Alzheimer Disease International (ADI). Od tego czasu wydarzenie to wpisało się do kalendarza na całym świecie. W 2016 r. 70 krajów , które należą do ADI organizowało różnego rodzaju wydarzenia, przyciągając coraz liczniejsze grupy, nie tylko członków tych organizacji, ale także pracowników firm, różnych instytucji,  Światowej Organizacji Zdrowia i  rządów na całym świecie.

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to wyjątkowa okazja, by mówić o otępieniu i jego skutkach zdrowotnych i społecznych, by pokazywać organizacje alzheimerowskie jako członków prawdziwie globalnego ruchu. To także czas, by poczuć się dumnym z faktu, że stanowimy międzynarodową sieć, której jesteśmy częścią i i uświadamiać innym, że nasza organizacja należy do tego wielkiego ruchu. Naszym  wspólnym  celem jest poprawa życia osób żyjących z diagnozą otępienia oraz ich rodzin.
Większość tych osób mieszka w krajach słabo rozwiniętych, biednych.  Dostęp do opieki zdrowotnej związany jest z wszechstronną ofertą usług zdrowotnych, które mogłyby pomóc zmniejszyć ryzyko innych chorób, promować zdrowy styl życia i zapewnić odpowiednie wsparcie i opiekę. W wielu krajach ciągle brak jest takich usług. Na pojawienie się otępienia mają  również wpływ takie czynniki ryzyka, jak choroby serca, udar i cukrzyca, co powoduje, że  sprawa staje się szczególnie ważna  nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale  i wszelkich instytucji odpowiedzialnych za zdrowie obywateli na świecie.
ADI koordynuje kampanie w krajach członkowskich, wspierając organizacje członkowskie i instytucje partnerskie w ich kampaniach społecznych.

W 2017 r na świecie z diagnozą otępienia żyje prawie 50 milionów osób.  Szacuje się, że  do 2050 r. liczba ta się potroi. W Polsce obecnie ponad 500 tysięcy osób ma otępienie (demencję), z czego 300 tysięcy żyje z chorobą Alzheimera. Ta liczba również wzrośnie.

Organizacje pozarządowe odgrywają wyjątkową i ważną  rolę, włączając się do obchodów Światowego Miesiąca  Choroby Alzheimera, domagając się od swoich rządów i wszelkich instytucji inicjatyw na rzecz  pomocy chorym we własnych  i innych krajach na całym świecie.

Alzheimer’s Disease International (ADI) jest międzynarodową federacją ponad 80 organizacji alzheimerowskich na świecie, ma oficjalne relacje z WHO (Światową Organizacją Zdrowia). Wizja ADI to prewencja, opieka i włączanie do wszelkich działań i inicjatyw samych chorych i ich bliskich, a następnie leczenie. ADI wierzy, że klucz do sukcesu w walce  z otępieniem (demencją)  polega na wyjątkowym  połączeniu rozwiązań globalnych i wiedzy lokalnej. ADI działa lokalnie dzięki wspieraniu organizacji alzheimerowskich, aby promować i zapewniać opiekę i wsparcie dla osób żyjących z otępieniem i ich opiekunów. Jednocześnie podejmuje działania globalne, zwracając uwagę na problemy związane z otępieniem i przekonując rządy i polityków poszczególnych krajów na świecie  do wprowadzania odpowiednich zmian w  polityce zdrowotnej i społecznej.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest członkiem federacji  ADI. Jest także koordynatorem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, które zrzesza ponad 30 organizacji lokalnych w całym kraju. Podobnie, jak ADI, naszym najważniejszym celem jest poprawa jakości życia chorych i ich opiekunów. Wierzymy, że wczesna diagnoza, odpowiednie leczenie, dostęp do różnorodnych form opieki, zrozumienie , czym jest choroba,  świadomość społeczna choroby  Alzheimera i innych rodzajów otępienia,  wiedza,  umiejętności i wrażliwość społeczna na konsekwencje choroby  mogą zapewnić chorym i ich bliskim lepsze warunki  życia w społeczeństwie, którego nadal są ważnymi członkami.

Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych w Tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Krapkowicach czeka na wszystkie osoby  i rodziny  z problemem choroby Alzheimera szukające wparcia i pomocy oraz inne osoby zainteresowane zagadnieniem niepełnosprawności , wolontariatu, ekonomii społecznej.