Spotkania Grupy Wsparcia

Podstawowe


Spotkania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach Oś.XXX lecia w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz.16-18.

Grupa Wsparcia Krapkowice

  KILKA SŁÓW O DZIAŁALNOŚCI „GRUPY WSPARCIA” 
OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Z SIEDZIBĄ
W KRAPKOWICACH

Idea powstania „Grupy Wsparcia” narodziła się z potrzeb naszych członków. Zdaliśmy sobie sprawę , że codzienna opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera, czy też osobami niepełnosprawnymi niesie za sobą ogromne obciążenie psychiczne dla opiekunów, którzy często są bezradni wobec choroby swoich bliskich, potrzebują pomocy w tym zakresie. Nasza „Grupa Wsparcia„ powstała w 2007 roku, Spotkania odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca
w godz.16:00-18:00. Działalność „Grupy Wsparcia” polega na wymianie wzajemnych doświadczeń opiekunów, zajęciach z terapii zajęciowej z chorymi oraz przekazywaniu wiedzy i porad z zakresu opieki nad chorymi, problemów opiekunów, praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, itd. Uczestnictwo w Grupie Wsparcia odpręża i łagodzi codzienny stan napięcia, umożliwia wzajemne wsparcie, zacieśnia kontakty oraz daje poczucie opiekunom, że nie pozostają sami z problemem. Zajęcia z chorymi prowadzi terapeuta zajęciowy, organizując rożne formy pracy: ćwiczenia pamięciowe, zajęcia ruchowe, muzyczne, manualne i prowadzi stosowną dokumentację. Często na spotkaniach „Grupy” jest obecny lekarz neurolog, który służy pomocą
w zakresie medycznym ( porady, zmiany leków, itp.).