Neuroplastyczność - innowacyjne terapie.

Dzięki plastyczności mózgu, różne jego obszary mogą przejąć niektóre funkcje, tworząc połączenia alternatywne. Zdolność taką określa się terminem neuroplastyczność. To ona była głównym obszarem prac badawczo-rozwojowych ogólnoeuropejskiego projektu, w ramach którego opracowano nowe metody badania uszkodzeń mózgu oraz kierunki innowacyjnych terapii, które mogą przywrócić mózgowi młodzieńczą plastyczność.
Mózg człowieka ma niezwykłą zdolność tworzenia nowych połączeń między komórkami nerwowymi i naprawy lub zastępowania połączeń uszkodzonych. Dzięki neuroplastyczności, możemy przyswajać nowe doświadczenia, zdobywać umiejętności i zachowywać wspomnienia. Jej poziom zależy od wieku i jest znacznie niższy u osób dorosłych. Ta zdolność staje się szczególnie ważna, gdy jeden z obszarów mózgu zostaje uszkodzony w wyniku urazu lub choroby, np. udaru czy choroby Alzheimera.

Skuteczne leczenie chorób i uszkodzeń mózgu - udar, choroba Alzheimera

Jednym z najbardziej obiecujących enzymów okazała się chondroitynaza, która umożliwia reorganizację połączeń synaptycznych. Takie terapie otwierają możliwość wpływania na poprawę zdolności uczenia się czy pamięci u osób starszych, a także leczenia uszkodzeń w przypadku udarów, urazów mózgu, kręgosłupa czy też w przebiegu choroby Alzheimera.
Czteroletnim projektem kieruje profesor James Fawcett z Uniwersytetu Cambridge. Naukowcy badają i stymulują plastyczność mózgu. W projekcie biorą udział badacze akademiccy, a także przedstawiciele koncernów farmaceutycznych i firm biotechnologicznych z ośmiu krajów. Projekt otrzymał dofinansowanie wynoszące około 5,2 mln € w ramach 7. Programu UE (FP7). W ramach projektu opracowano też nowy mikroskop do mapowania obszarów mózgu dotkniętych przez udar oraz metody podawania chondroitynazy do organizmu. „Z pewnością projekt przeszedł nasze oczekiwania. Umożliwił nam dogłębne zrozumienie, czym jest plastyczność mózgu oraz stworzenie wskazań dla terapii, które mogą zrewolucjonizować leczenie chorób dotyczących ogromnej części społeczeństwa” - powiedział profesor Fawcett.


Udar i choroba Alzheimera dotykają miliony osób

Każdego roku piętnaście milionów osób na świecie doznaje udarów, a choroba Alzheimera dotyka 18 milionów osób. Wraz z urazami kręgosłupa, te trzy schorzenia są odpowiedzialne za większość przypadków długoterminowej niepełnosprawności, a odsetek ich zachorowań stale rośnie ze względu na starzenie się populacji. Projekt obejmował tak wiele różnych aspektów badań, że jego realizacja przez zespoły pochodzące z jednego państwa nie była możliwa. Jedynie dzięki umożliwieniu badaczom i klinicystom specjalizującym się w różnych dziedzinach, współpracy w ramach międzynarodowego projektu, zaistniała szansa osiągnięcia postępów medycznych w tej dziedzinie. Konieczne są jeszcze dalsze badania, aby umożliwić zastosowanie wyników prac naukowców w leczeniu pacjentów. Niewątpliwie jednak, dostępność terapii, które umożliwiłyby poprawienie pamięci, leczenie skutków demencji, wspomagały leczenie urazów mózgu i rdzenia kręgowego, byłaby ogromnym przełomem w medycynie i przyczyniłaby się do znacznego zwiększenia jakości życia pacjentów.