Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

WRZESIEŃ 2018 - ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA

WRZESIEŃ
ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA
"CO 3 SEKUNDY"


Wrzesień jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer's Month). Obchodzimy go na całym świecie od 2012 roku.

Wykluczenie społeczne, dezinformacja lub brak wiedzy i świadomości społecznej to poważny problem dla osób borykających się z alzheimerem. Wiele osób w naszym społeczeństwie nadal nie wie czym jest choroba, jakie potrzeby mają chorzy i ich opiekunowie. Celem kampanii Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest podnoszenie społecznej świadomości i wzywanie do walki przeciwko stygmatyzacji chorych. Hasłem Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest "Co 3 sekundy".
 
 
 

20 LECIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

W roku 2018 Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych W Tym Rodzin I Osób Z Chorobą Alzheimera  z siedzibą w Krapkowicach obchodzi 20 lecie swojej działalności. Z tej okazji Zarząd Stowarzyszenia życzy wszystkim członkom zdrowia, pogody ducha, wytrwałości, cierpliwości, życzliwości, zrozumienia oraz wszelkiej pomyślności.

Obchody Jubileuszu we wrześniu oraz obchody Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera świętujemy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach, Oś. XXX lecia 25 września 2018 od godz. 16:00.

Zapraszam
Prezes Stowarzyszenia

 

Wesołych Świąt Wielkiejnocy

 

1 procent

A P E L

OPOLSKIE STWOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB
Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Z SIEDZIBĄ
W KRAPKOWICACH ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBA O WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI NASZEJ ORGANIZACJI W FORMIE PRZEKAZANIA

1%

NA NR

KRS 0000 215 720

KONIECZNIE Z DOPISKIEM
W CELU SZCZEGÓŁOWYM:

OPOLSKI ALZHEIMER

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z GÓRY DZIĘKUJĘ!

 W IMIENIU ZARZĄDU: LIDIA KONOWALIK-PREZES

 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 2018 Roku

 

Wrzesień

WRZESIEŃ

ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA

"PAMIĘTAJ O MNIE"

 

 

Wrzesień jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer's Month). Obchodzimy go na całym świecie od 2012 roku.

Wykluczenie społeczne, dezinformacja lub brak wiedzy i świadomości społecznej to poważny problem dla osób borykających się z alzheimerem. Wiele osób w naszym społeczeństwie nadal nie wie czym jest choroba, jakie potrzeby mają chorzy i ich opiekunowie. Celem kampanii Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest podnoszenie społecznej świadomości i wzywanie do walki przeciwko stygmatyzacji chorych. Hasłem Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, podobnie jak w zeszłym roku, jest „Pamiętaj o mnie”. 

 

World Alzheimer’s Month 2017 „Remember Me”

www.worldalzmonth.org

ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA 2017
„PAMIETAJ O MNIE”
WCZESNA DIAGNOZA TO GWARANCJA, ŻE MOGĘ ŻYC LEPIEJ PRZEZ DLUŻSZY CZAS

W tym roku,  już po raz szósty,   wrzesień  obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera.  Naszym głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej i zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych.

To właśnie we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie organizują różnorodne wydarzenia edukacyjne i informacyjne, marsze pamięci (memory walks), kampanie medialne i zbiórki funduszy na swą działalność. I choć takie kampanie zazwyczaj odnoszą sukces, bo wpływają na  zwiększenie świadomości  o chorobie, to nadal stygmatyzacja, brak dostępu do wiarygodnej informacji, brak usług wspierających chorych i ich bliskich stanowią problem globalny.
 

Więcej…

 

Piknik Integracyjny

Stowarzyszenie realizuje w miesiącu wrześniu zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Gminy Krapkowice pn.: Piknik Integracyjny Z Okazji Obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera".

Piknik odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym w Pietnej z udziałem członków stowarzyszenia, uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach oraz zaproszonych gości.