Gdy dowiedziałeś się, że u Twojego bliskiego rozpoznano chorobę Alzheimera

Bez rozpoznania choroby, trudniej pomóc choremu.

Kto może rozpoznać chorobę Alzheimera? Gdy zauważysz u siebie lub swego bliskiego niepokojące objawy, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do neurologa. Możesz też bez skierowania zgłosić się do psychiatry.   Gdy jest już diagnoza choroby Alzheimera:

1. Staraj się zaakceptować diagnozę i pogódź się z tym, że stan Twojego bliskiego nie polepszy się.

2. Porozmawiaj z kimś życzliwym o tym, co czujesz.

3. Zadzwoń lub przyjdź do stowarzyszenia alzheimerowskiego. Adresy stowarzyszeń w Polsce znajdziesz w naszym serwisie.

4. Podziel się twoimi uczuciami z innymi członkami rodziny lub przyjaciółmi.

5. Informuj lekarza o zmianach, jakie zauważysz u Twojego bliskiego.

6. Zorientuj się, jak inni sobie radzą i z jakich usług korzystają.

7. Spróbuj uczynić życie Twoje i Twojego bliskiego jaknajbardziej przyjemnym. Nie trać poczucia humoru.

8. Wychodź z domu i utrzymuj kontakt z przyjaciółmi. Musisz zapewnić sobie odpoczynek.

9. Nie próbuj wszystkich kłopotów i trudności brać na siebie. Nie rób z siebie męczennika.

10. Proś o informacje, pomoc i wskazówki, abyś mógł poradzić sobie ze wszystkimi problemami.

11. Jeśli stowarzyszenie alzheimerowskie prowadzi grupę wsparcia, zapisz się do niej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2023 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio