Aktualności

Piknik Integracyjny

Stowarzyszenie realizuje w miesiącu wrześniu zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Gminy Krapkowice pn.: Piknik Integracyjny Z Okazji Obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera".

Piknik odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym w Pietnej z udziałem członków stowarzyszenia, uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach oraz zaproszonych gości.

 

XIX Zjazd

XIX Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich - Członków Ogólnopolskiego Porozumienia odbędzie się 26-28 maja 2017r. w Rzeszowie.


Stowarzyszenie będzie realizowało we wrześniu 2017 roku zadanie publiczne ze środków Gminy Krapkowice pn.:

"Piknik Integracyjny z okazji obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera".

 

Wesołych Świąt Wielkiejnocy

 

Warsztaty wielkanocne

 

 

 

WRZESIEŃ- ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA

WRZESIEŃ jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer’s Month™)
Po raz piąty we wrześniu 2016 r. organizacje alzheimerowskie na całym świecie będą obchodzić Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (wcześniej zwracaliśmy uwagę mediów i obywateli przed wszystkim  na dzień 21 września). ADI zachęca organizacje na całym świecie, aby wykorzystywały ten miesiąc jako okazję do organizowania kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie społecznej świadomości i do walki przeciwko stygmatyzacji chorych.
 
Hasłem tegorocznego Światowego Miesiąca  Choroby Alzheimera, podobnie jak w zeszłym roku, jest „Pamiętaj o mnie”.

Więcej…

 

Fotografie XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

 

Więcej…

 

XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich uważam za bardzo udany pod względem merytorycznym i organizacyjnym.  Takie opinie uzyskałam od uczestników i zaproszonych gości. Przyjęliśmy również mnóstwo życzeń i wyrazów uznania z okazji 18 rocznicy działalności naszego stowarzyszenia. Zaprosiliśmy na zjazd 25 organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich. Przyjechało łącznie 20 organizacji w tym 2 z Opola: SDS "Magnolia" i Fundacja  "KTO TO-zrozumieć alzheimera" i 18 organizacji, między innymi z: Warszawy, Krakowa, Elbląga, Bydgoszczy, Białegostoku, Lublina, Oświęcimia, Rzeszowa, Poznania, Siedlec, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Piły, Koprzywnicy, itd.  oraz darczyńcy i sponsorzy. Cenimy sobie również udział władz wojewódzkich i lokalnych podczas otwarcia zjazdu i w kolejnych dniach: przedstawiciela Wojewody Opolskiego, Starosty Krapkowickego, Wice Starosty, Burmistrza Krapkowic, Burmistrza Leśnicy, przedstawiciela Zarządu Powiatu, radnych powiatowych,  którzy znacząco wsparli organizację zjazdu. Uczestnicy zjazdu poruszyli między innymi problemy, związane z potrzebą wprowadzenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego, omówiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie całego kraju przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich, dotyczące świadomości społecznej o chorobie Alzheimera oraz  kosztów ponoszonych przez opiekunów w związku z tą chorobą, szczególnej, wielowymiarowej roli organizacji pozarządowych  dla chorych, opiekunów,  społeczności lokalnej, ponadlokalnej i całego kraju.
Wszystkim uczestnikom zjazdu, władzom wojewódzkim, członkom stowarzyszenia, członkom zarządu stowarzyszenia i gościom serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, zaangażowanie i wsparcie zjazdu.
 

Lidia Konowalik- Prezes 
 

18 lat

Opolskie Stowarzyszenie obchodzi w 2016 roku jubileusz
18-lecia działalności
Byliśmy organizatorem tegorocznego

XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich

Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu województwa opolskiego PFRON, powiatu Krapkowickiego i Gminy Krapkowice

 

 

W walce z chorobą

Licealista z  Lublina Łukasz Wysocki odkrył tanią w pozyskiwaniu substancję która nie tylko powstrzymuje ale także cofa objawy choroby Alzheimera. Działanie substancji polega na niszczeniu gromadzących się w mózgu złogów białek niszczących konstrukcje neuronów. Substancja nie jest szkodliwa dla wątroby ale lek nie przeszedł jeszcze szeregu testów dlatego jest gotów do wypuszczenia na rynek farmaceutyczny. Gdy przejdzie ona szereg testów, będzie można ją produkować. Badania nadal trwają.