Aktualności

Wesołych Świąt!

 W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia
I Nowy 2020 Rok 
Żegnamy minione miesiące 
I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 
Pragniemy przeżyć 
Niepowtarzalne świąteczne chwile
W pokoju i wzajemnej bliskości. 
 
Serdeczne życzenia
Dla wszystkich członków stowarzyszenia,
Wszystkich stowarzyszeń alzheimerowskich,
Innych współpracujących organizacji, partnerów lokalnych,
Sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli
Zdrowia, pogody ducha, 
Spełnienia wszystkich marzeń, 
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
z całego serca składa
Zarząd Opolskiego Stowarzyszenia
 
 

Spotkanie przy grillu

Z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera 24 września w ŚDS w Krapkowicach na Oś. XXX lecia stowarzyszenie organizuje dla swoich członków i sympatyków piknik integracyjny przy grillu.


 

Wrzesień to Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (WAM), zapoczątkowany w 2012 roku, to międzynarodowa kampania organizowana co roku we wrześniu przez ADI (Alzheimer's Disease International), federację pozarządowych organizacji alzheimerowskich. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją osób zmagających się z objawami otępienia (demencji). Od 1994 roku 21-go września obchodzimy również Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Porozmawiajmy o demencji”.

Czytaj więcej

 

1 %

A P E L

OPOLSKIE STWOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB 
Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Z SIEDZIBĄ 
W KRAPKOWICACH ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBA O WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI NASZEJ ORGANIZACJI W FORMIE PRZEKAZANIA

1%

NA NR

KRS 0000 215 720

KONIECZNIE Z DOPISKIEM 
W CELU SZCZEGÓŁOWYM:

OPOLSKI ALZHEIMER

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z GÓRY DZIĘKUJĘ!

 W IMIENIU ZARZĄDU: LIDIA KONOWALIK-PREZES

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

WRZESIEŃ 2018 - ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA

WRZESIEŃ
ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA
"CO 3 SEKUNDY"


Wrzesień jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer's Month). Obchodzimy go na całym świecie od 2012 roku.

Wykluczenie społeczne, dezinformacja lub brak wiedzy i świadomości społecznej to poważny problem dla osób borykających się z alzheimerem. Wiele osób w naszym społeczeństwie nadal nie wie czym jest choroba, jakie potrzeby mają chorzy i ich opiekunowie. Celem kampanii Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest podnoszenie społecznej świadomości i wzywanie do walki przeciwko stygmatyzacji chorych. Hasłem Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest "Co 3 sekundy".
 
 
 

20 LECIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

W roku 2018 Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych W Tym Rodzin I Osób Z Chorobą Alzheimera  z siedzibą w Krapkowicach obchodzi 20 lecie swojej działalności. Z tej okazji Zarząd Stowarzyszenia życzy wszystkim członkom zdrowia, pogody ducha, wytrwałości, cierpliwości, życzliwości, zrozumienia oraz wszelkiej pomyślności.

Obchody Jubileuszu we wrześniu oraz obchody Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera świętujemy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach, Oś. XXX lecia 25 września 2018 od godz. 16:00.

Zapraszam
Prezes Stowarzyszenia

 

Wesołych Świąt Wielkiejnocy

 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 2018 Roku