"Porozmawiajmy o demencji"

Aktualności

29 września 2020 roku w filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Polnej 21 odbyło się spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia w związku z realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Krapkowice pn.: "Emeryt - opiekunem chorego". Spotkanie wiązało się również z obchodami Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera pod hasłem: "Porozmawiajmy o demencji".