Aktywność fizyczna

U znacznej grupy pacjentów niska sprawność i wydolność fizyczna jest skutkiem trybu życia, jaki prowadza i nie wynika bezpośrednio z przebiegu choroby.

Stworzenie możliwości uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej jest dla tych osób szansą poprawy i utrzymywania kondycji. Ćwiczenia pozwalają kształtować nie tylko aparat ruchu. Aby powtórzyć zadanie ruchowe, trzeba je zanalizować (zobaczyć, zrozumieć instrukcję), zapamiętać, odtworzyć. „Trenowane" są więc także procesy psychiczne. Proponowane ćwiczenia mogą bezpiecznie wykonywać osoby prowadzące normalny, domowy tryb życia. W przypadku współwystępowania innych chorób, takich jak niewydolność krążenia, niekontrolowane nadciśnienie krwi, choroba wieńcowa - przeciwwskazania do ruchu powinien ocenić lekarz.

Ćwiczenia prowadzimy w dobrze wywietrzonym pokoju, siedząc (stojąc) naprzeciwko pacjenta.

Instrukcję słowną podajemy powoli, mówiąc wyraźnie, spokojnym głosem. Jednocześnie wolno pokazujemy ruch. Zaczynamy od 3-4 ćwiczeń powtarzanych 10 razy. Stopniowo rozszerzamy program. Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż 20 minut. Jeżeli chory je lubi, można powtarzać „gimnastykę" dwa razy w ciągu dnia, zmieniając dobór ćwiczeń. Proszę pamiętać, że niektórzy chorzy będą traktować codziennie powtarzane ćwiczenie jak nowe zadanie ruchowe. Należy ich cierpliwie zachęcać i chwalić. Można ćwiczyć przy muzyce.

Pierwszych efektów systematycznie prowadzonych zajęć można się spodziewać po trzech tygodniach. U podopiecznych i u opiekunów.

Hanna Jędrusiewicz


fot.: Freepik

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2024 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio