Jak zapobiegać chorobie Alzheimera?

Najważniejsze to starać się jak najdłużej utrzymać sprawność i aktywność intelektualną oraz rozwijać zainteresowania.

Istotne jest także aby dużo przebywać na świeżym powietrzu, aktywnie spędzać czas wolny. Spacery, jazda na rowerze czy modny ostatnio Nordic-walking to powszechnie znane sposoby na zachowanie sylwetki oraz zdrowia także umysłowego. Ważna jest także zdrowa dieta. Świerze warzywa, owoce, wystrzeganie się "fast foodów" to dobre praktyki w profilaktyce choroby Alzheimera. Ostatnie doniesienia naukowców mówią, że pomocna może być oliwa, przeczytać można o tym w innym naszym artykule "Oliwa w walce z chorobą".

Szanse zachorowania na chorobę Alzheimera zmniejszają czynności intelektualne takie jak rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, rebusów, zagadek logicznych, gra w szafy czy niektóre gry karciane. zaskakujące jest też to, że umiarkowane spożycie alkoholu jest także często wspominane jaki pomocny środek w walce z tą chorobą.

Ponadto amerykańscy naukowcy na łamach pisma „Journal of Alzheimer’s Disease” opublikowali swoje odkrycia dotyczące choroby Alzheimera. Stwierdzili oni, iż długotrwałe działanie fal elektromagnetycznych emitowanych przez telefony komórkowe może wzmacniać pamięć, a nawet hamować rozwój choroby Alzheimera. W mózgu wszystkich chorych na Alzheimera dochodzi do nieprawidłowego odkładania białka o nazwie amyloid beta, co powoduje powstawanie jego złogów w postaci tzw. blaszek starczych i uszkodzenia neuronów. Naukowcy wykazali, że poddanie starych myszy chorych na Alzheimera działaniu fal elektromagnetycznych pochodzących z telefonów komórkowych powoduje rozkład szkodliwych dla mózgu blaszek starczych, jak również chroni młodsze myszy przed powstawaniem złogów amyloidowych. Trudno powiedzieć czy naukowcy z USA mają racje, pewne jest, iż zanim dowiemy się czegoś pewnego ich odkrycie zostanie dokładnie przebadane i testowane przez zespoły innych naukowców, obecnie naukowcy testują działanie różnych częstotliwości i nasilenia fal.

Znane jest również stwierdzenie, iż przyprawy stosowane w Indiach, zwłaszcza kurkuma i kolendra, obniżają poziom cholesterolu we krwi i mogą zmniejszać prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Alzheimera.

Informacje w powyższym artykule są napisane przez dziennikarza, a nie przez lekarza, zatem nie mogą zastąpić wizyty u lekarza, mogą zawierać informacje błędne czy nie do końca sprawdzone.

Co z lekami? Wraz ze wzrostem liczby zachorowań w ostatnich kilkunastu latach coraz więcej uwagi poświęca się na wyprodukowanie skutecznego leku na chorobę Alzheimer'a. Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dostępne były w Polsce leki spowalniające postęp choroby (Aricept, Exelon). Jednakże naukowcy na całym świecie próbują wynaleźć środek, który nie tylko leczyłby objawy, ale także przyczyny choroby. Spory sukces w tej dziedzinie odnieśli polscy naukowcy z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Według profesora Antoniego Polanowskiego odpowiednio wcześnie podana kolastrynina potrafi powstrzymać, a nawet cofnąć objawy choroby. Niestety badania były finansowane przez Amerykanów i dlatego środek trafi najpierw na tamtejszy rynek.

Jednym z ostatnich sukcesów w walce z chorobą Alzheimer'a jest opracowanie przez naukowców z Washington University School of Medicine testu pozwalającego sprawdzić skuteczność leku o nazwie LY 450139 będącego w fazie badań klinicznych. Dotychczas monitorowanie efektów stosowania leków było czasochłonne i kosztowne. Dzięki nowej metodzie SILK pierwsze wyniki otrzymuje się już po 36 godzinach. Wyniki badań wykazały, że w najwyższej zastosowanej dawce nowy potencjalny lek powoduje aż 84 procentowy spadek produkcji amyloidu beta. To wielki krok na przód w leczeniu choroby Alzheimer'a.

Skorzystano z artykułów umieszczonych na stronach www.destro.pl oraz www.superja.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2024 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio