Alois Alzheimer

Pierwszy opisał objawy choroby zwanej dziś chorobą Alzheimera.

Urodził się 14 czerwca 1864 r. w Makthreit nad Menem. Był synem notariusza. Od najmłodszych lat pasjonował się wiedzą przyrodniczą. W 1883 r. podjął studia medyczne, najpierw w Berlinie, a następnie w Wurzburgu, Tybindze i znów w Wurzburgu, gdzie w 1888 r. zrobił doktorat.

Był wybitnym studentem. Psychiatrą został za sprawą przypadku, kiedy to w 1889 r. otrzymał propozycję podjęcia pracy w nowo utworzonym sanatorium psychiatrycznym we Frankfurcie.

Alzheimer z zapałem studiował zagadnienia arteriosklerozy mózgu i epilepsji oraz zwyrodnienia kory mózgowej.

W 1912 r. został szefem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu we Wrocławiu, z którym związany był do końca życia.

W listopadzie 1901 r. jego służącą została 51-letnia Augusta D., u której z czasem uwidoczniły się pogłębiające się zaburzenia pamięci, którym towarzyszyły zaburzenia mowy, orientacji przestrzennoczasowej, napady lęku, kłopoty w zakresie utrzymania higieny.

Przypadek Augusty D. bardzo interesował Alzheimera. Po jej śmierci w 1906 r. Alzheimer przebadał mózg zmarłej. Pośmiertny raport neuropatologiczny (którego oryginał zaginął i odnalazł się w piwni¬cach frankfurckiej kliniki dopiero w 1995 r.) wskazywał na „rozległą przedstarczą atrofię mózgu".

W listopadzie 1906 r. Alzheimer przedstawił wyniki badań przypadku Augusty D. na posiedzeniu Towarzystwa Neuropsychiatrii Południowo-Zachodnich Niemiec. Ten pierwszy zanotowany przypadek opisuje chorobę, która dziś nosi nazwę choroby Alzheimera. Nazwę tę nadano chorobie opisanej przez Alzheimera dopiero w 1967 r. na kongresie lekarzy w Lozannie.

Psychiatria zawdzięcza także Alzheimerowi klasyczny opis symptomatologii miażdżycy, otępienia starczego i jego odmian oraz delirium.

Alois Alzheimer zmarł na skutek nawrotu zapalenia wsierdzia na tle reumatycznym w 1915 w wieku 51 lat.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2023 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio